هر گونه اظهار نظر در مورد صلاحیت اشخاص، تا زمان مقرر، فاقد وجاهت قانونی بوده و صحت ندارد

نظر به درج خبری غیرواقعی در برخی پایگاه‌های خبری مبنی بر رد صلاحیت سه تن از داوطلبین شناخته شده ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تبریز، ضمن تکذیب این خبر، به اطلاع عموم شهروندان محترم و اصحاب فرهیخته رسانه‌های جمعی می‌رساند:

برابر کلیات زمانبندی برگزاری انتخابات ششمین دوره شوراهای شهر، پرونده داوطلبین محترم تا تاريخ ٢١ فروردين در هیأت اجرایی شهرستان بررسی گردیده و تصمیمات اتخاذ شده در این هیأت، جهت ادامه بررسی، به هیأت نظارت ارسال خواهد شد.

هیأت محترم نظارت تا تاریخ ۶ اردیبهشت ماه، پرونده آن دسته از داوطلبانی که صلاحیت آنها در هیأت اجرایی شهرستان تایید یا رد شده است را بررسی نموده و مراتب تایید یا رد صلاحیت داوطلبین را تا تاریخ ۷ اردیبهشت به فرمانداری ارسال خواهد نمود.

در همین راستا، فرماندار شهرستان تبریز پس از دریافت نظر هیأت نظارت، مراتب تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان را در ۸ اردیبهشت ماه به آنها ابلاغ خواهد کرد.