جایگاه رئیس مجلس نسبت به دبیر شورای نگهبان بالاتر و شورای نگهبان، بخشی از قوه مقننه است.

مجلس و آذربایجان، سرویس سیاسی: با نگاهی به عکس های منتشر شده از حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان این موضوعات قابل یادآوری است.

۱- شاید برای اولین بار است که به صورت رسمی – علنی، رئیس مجلس در جلسه شورای نگهبان حاضر می شود. تا جایی که به خاطر دارم چنین چیزی بی سابقه است حداقل در سه دهه اخیر. آنهم در نخستین دیدار میان قالیباف رئیس جدید مجلس و مجموعه شورای نگهبان.

در جلسه افتتاحیه دوره یازدهم مجلس، آیت الله جنتی و آیت الله آملی لاریجانی به عنوان دبیر و عضو شورای نگهبان حضور نداشتند.

سران مجلس در گذشته، با شورای نگهبان و دبیر آن رایزنی داشتند یا به محل دفتر شورای نگهبان می رفتند اما معمولا یا غیررسمی بود یا علنی – خبری نمی شد.

۲- جایگاه رئیس مجلس نسبت به دبیر شورای نگهبان بالاتر است. شورای نگهبان، بخشی از قوه مقننه است. رئیس مجلس رئیس قوه مقننه و یکی از رؤسای سه قوه است.

در نتیجه اعضای شورای نگهبان باید برای دیدار رئیس مجلس به بهارستان و ساختمان مجلس می آمدید.

البته شاید هم این دیدار نشان می دهد رئیس واقعی قوه مقننه، نه رئیس مجلس، بلکه دبیر شورای نگهبان است.

۳- صحیح این بود ابتدا دبیر و سایر اعضای شورای نگهبان به خانه ملت در بهارستان می رفتند و با رئیس مجلس و نمایندگان دیدار می کردند.

علاوه بر این، مجلس شورای اسلامی به عنوان پارلمان و خانه ملت، از جایگاه مهم و استثنایی در ساختار همه کشورها برخوردار است. این موضوع باعث شده، پارلمان فراتر از سلسله مراتب، میزبان سایر مقامات داخلی و خارجی باشد.

به عنوان مثلا، در کشورهای مختلف، رئیس حکومت در پارلمان حاضر می شود.

همچنین در صورت سفر سران کشورها به کشوری دیگر، همه مقامات دارای رتبه پایین تر در کشور میزبان از جمله وزیران (مثال: وزیر خارجه) برای دیدار با رئیس جمهور یا نخست وزیر میهمان، به محل استقرار او می رون اما استثنا در این زمینه، پارلمان است. نخست وزیر، رئیس جمهوری یا پادشاه میهمان برای دیدار با رئیس پارلمان کشور میزبان، باید به سمت ساختمان پارلمان حرکت کند.

به عنوان مثال، رئیس جمهوری کرواسی به هنگام سفر به ایران، شخصا به ساختمان مجلس در بهارستان رفت و با رئیس وقت مجلس (لاریجانی) دیدار کرد.

۴- تصاویر حضور قالیباف در جلسه شورای نگهبان و نوع ارتباط او با آیت الله جنتی و یزدی، انسان را به یاد رابطه کامران لنکرانی (وزیر بهداشت احمدی نژاد) و آیت الله مصباح یزدی می اندازد. زمانی که او در بهار ۹۲ در پای جلسه سخنرانی آیت الله مصباح یزدی روی زمین نشست و دست زیرچانه، رابطه مرید و مرادی اش را عیان کرد.

۵- شان و جایگاه رئیس مجلس بالاتر از دبیر شورای نگهبان است. روسای قوا در کنار رئیس جمهوری، در همه جلسات، در صدر مجلس می نشینند. به عنوان مثال در جلسات شوراهای عالی (از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و امنیت ملی) همیشه سران سه قوه در صدر نشست هستند و در غیاب رئیس جمهوری (به عنوان رئیس شورا) یکی از دو رئیس قوه، می تواند ریاست جلسات را برعهده داشته باشند.

به هنگام حضور قالیباف در جلسه شورای نگهبان، وی را نه در صدر جلسه بلکه در حاشیه نشانده اند.

مقام بالاتر هر جا می رود باید در صدر مجلس باشد اما قالیباف به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان به جای نشستن در صدر، در حاشیه قرار گرفت.

در صدر مجلس، آیت الله جنتی، یزدی و آملی لاریجانی نشسته بودند.

حداقل اگر قرار نبود رئیس مجلس، در صدر جلسه باشد بهتر بود دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس هر دو در کنار هم در صدر مجلس قرار می گرفتند.

۶- نوع حضور و نشستن قالیباف رئیس مجلس در جلسه شورای نگهبان نه شبیه گفتگو بلکه شبیه ارائه گزاش کار از سوی رئیس مجلس به دبیر شورای نگهبان است.

اگر قرار بود رئیس مجلس به دفتر شورای نگهبان برود بهتر بود به جای حضور در جلسه شورای نگهبان و قرارگیری در موقعیت “ارائه گزارش”، در موضع بالاتر یا حداقل برابر، با دبیر و سایر اعضای شورای نگهبان دیدار می کرد.

۷- تصاویر منتشر شده از جلسه شورای نگهبان نشان می دهد در جلسات، ۶ صندلی بالاتر مربوط به فقهای شورای نگهبان و ۶ صندلی پایین تر مربوط به حقوقدانان است.

  • نویسنده : رضا غبیشاوی