روح الله متفکر آزاد، ضمن بازدید از دفتر مرکزی آژانس خبری «مجلس و آذربایجان» با خبرنگاران این رسانه به گفتگو نشست.

روح الله متفکر آزاد، ضمن بازدید از دفتر مرکزی آژانس خبری «مجلس و آذربایجان» در مورد پتانسیل تیم رسانه ای مجلس و آذربایجان گفت: باعث افتخارم است که به شخصه طی دو سال گذشته شاهد فعالیت مستمر و پیگیری تیم جوان و حرفه ای این رسانه وزین بوده‌ام. جای خالی “مجلس و آذربایجان” در فضای رسانه ای آذربایجان و بلکه کشور محسوس بود.

این استاد دانشگاه تبریز، با بیان اینکه “مجلس و آذربایجان” را یک رسانه مستقل و بی طرف می بینم، افزود: مجلس و آذربایجان این پتانسل را دارد تا به یک خبرگزاری ملی تبدیل شود.

وی افزود: بعد از خبرگزاری خانه ملت، رسانه مجلس و آذربایجان تنها مجموعه تخصصی حوزه پارلمانی کشور می‌باشد که تمامی جلسات صحن و کمیسیون‌های تخصصی با محوریت ۳۹ نماینده ترک زبان شمالغرب را پوشش می‌دهد.

وی با بیان اینکه، زحمات دوساله این رسانه برای تهیه آرشیو اخبار مجلس، قابل تقدیر است، گفت: مجلس و آذربایجان هم برای مردم و هم نمایندگان آذربایجان رسانه مرجع است.