قلی‌ الله قلیزاده گفت: تشکیل کشوری مستقل در قره‌باغ معنی و مفهومی ندارد و قطعا جامعه بین‌الملل با آن مخالفت خواهد کرد و با پارچه نوشته چند نفر مغرض و ناآگاه کشوری تشکیل نخواهد شد و قره‌باغ خاک آذربایجان بوده و باید با مذاکرات سیاسی این موضوع حل و فصل گردد.

به گزارش مجلس و آذربایجان، قلی الله قلیزاده در واکنش به توهین‌های صورت گرفته در بازی دیروز پرسپولیس – تیراختور گفت: هیچ زمانی افرادی دارای شخصیت به خود اجازه توهین نخواهد داد و ایران بدون آذربایجان معنی و مفهومی ندارد و به تعبیر امام خمینی (ره)، “آذربایجان سر ایران است” و همانطور که بدن بدون سر مفهومی ندارد، رابطه ایران و آذربایجان نیز مانند سر و بدن می‌باشد و کسانی که دست به توهبن به مردم آذربایجان می‌زنند نیتی جز ضربه زدن به کشور و ملیت ما ندارند و کسانی که عمدا دست به چنین کاری می‌زنند قطعا دشمن کشور بوده و کسانی که به دلیل ناآگاهی دست به چنین کاری می‌زنند امیدواریم به زودی متوجه شوند.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در خصوص نمایش پارچه حاوی کلمه «آرتساخ» توسط هواداران پرسپولیس گفت: اولا تشکیل کشوری مستقل در قره‌باغ معنی و مفهومی ندارد و قطعا جامعه بین‌الملل با آن مخالفت خواهد کرد و با پارچه نوشته چند نفر مغرض و ناآگاه، کشوری تشکیل نخواهد شد و قره‌باغ خاک آذربایجان بوده و باید با مذاکرات سیاسی این موضوع حل و فصل گردد و پیش‌تر نیز کشور اسرائیل قصد داشت تا یهودیان سرگردان دنیا را در قره‌باغ جمع کرده و کشور جدیدی تشکیل دهد که امکان چنین اتفاقی نیز وجود ندارد و ما اجازه تشکیل کشور اسرائیل دوم را نخواهیم داد و قره‌باغ همیشه خاک آذربایجان‌ می‌باشد.