بیمقدار در خصوص توهین‌های هواداران پرسپولیس گفت: باید فدراسیون فوتبال و شخص وزیر ورزش به این موضوع ورود کند و قطعا فردا با آغاز کار مجلس، ما به وزیر ورزش تذکر خواهیم داد.

به گزارش مجلس و آذربایجان، شهاب الدین بی مقدار با محکوم کردن توهین‌های هواداران پرسپولیس به مردم آذربایجان و هواداران تراکتورسازی تبریز گفت: چنین اقدامات غیراخلاقی، بخصوص توهین هواداران پرسپولیس به هواداران تراکتورسازی محکوم است و باید فدراسیون فوتبال واکنش داده و شخص وزیر ورزش نیز به موضوع ورود کند و قطعا فردا با آغاز کار مجلس، ما به وزیر ورزش تذکر خواهیم داد که از تکرار چنین توهین‌هایی جلوگیری شود و لازم است از هوادران تراکتورسازی نیز تشکر کنیم که هیچگونه واکنشی به توهین‌ها نداشته‌اند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در خصوص نمایش پارچه نوشته جعلی از نام قره‌باغ در استادیوم آزادی نیز گفت:  چنین سخنانی بیهوده‌ بوده و در سطح بین‌الملل جایگاهی ندارد.