سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی توضیح داد اگر لایحه ای در گذشته اعلام وصول شده، چه سرنوشتی در مجلس دوره یازدهم دارد.

به گزارش مجلس و آذربایجان، محمدحسین فرهنگی، در خصوص طرح ها و لوایح معوقه در مجلس شورای اسلامی گفت: آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تکلیف لوایح و طرح های معوقه در دوره جدید قانونگذاری را مشخص  کرده است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس تاکید کرد: بنابراین با تغییر هر دوره مجلس، دولت باید لوایح معوق و مورد نظر خود را مجدد به مجلس اعلام کند. بنابراین اگر لایحه ای مجدد به مجلس اعلام شود باید در دستور کار کمیسیون قرار گیرد در غیر اینصورت طرح نمایندگان در اولویت بررسی است.

در ماده ۱۳۹ آیین نامه داخلی مجلس آمده است که در ابتداى هر دوره قانونگذارى، هیأت رئیسه صورتى از طرح‌ها و لوایحى را که معوق مانده به وسیله معاونت قوانین تهیه مى ‏کند و در اختیار نمایندگان مى‏ گذارد و صورتى نیز براى دولت ارسال می دارد. هر‌یک از طرح‌ها و لوایح معوقه که لزوم رسیدگى به آن به وسیله بیست و پنج نفر از نمایندگان یا از طرف دولت تقاضا شود، طبق آیین ‏نامه به کمیسیون‏ هاى مربوطه ارجاع مى‏ شود و کمیسیون‏ ها رسیدگى را به‌ ترتیب مندرج در این آیین‏ نامه انجام مى‏ دهند. هرگاه شور اول آن طرح‌ها یا لوایح قبلاً خاتمه یافته باشد رسیدگى به طرح یا لایحه با پیشنهاد کمیسیون و تصویب مجلس یک شورى انجام خواهد شد. درصورت تغییر دولت، چنانچه دولت جدید رسماً استرداد لوایحى را اعلام کرده باشد، آن لوایح از جریان خارج خواهد شد.

 

  • منبع خبر : خانه ملت