عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است وزارت امورخارجه باید به نحوی از دیپلماسی سیاسی و بین‌المللی خود استفاده کند که در نهایت منجر به برقراری روابط اقتصادی شود و در این بین اولویت با کشورهای همسایه است.

به گزارش مجلس و آذربایجان، محمود عباس‌زاده مشکینی با بیان اینکه نتیجه سیاست خارجی، دیپلماسی اقتصادی است، گفت: فضای سیاسی و دیپلماسی بین المللی باید تقویت کننده روابط اقتصادی باشد.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر اینکه علت برقراری روابط سیاسی با سایر کشورها، برقراری روابط اقتصادی است، اظهار داشت: اگر دیپلماسی سیاسی ما منتج به دیپلماسی اقتصادی نشود، ضد فلسفه خود عمل کرده است.

وی در ادامه با بیان اینکه وزارت امور خارجه بیش از حال حاضر باید حوزه دیپلماسی اقتصادی خود را تقویت کند، عنوان کرد: از وزارت خارجه انتظار بیشتری در حوزه استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی داریم که در این راستا لازم است فعالیت سفارتخانه‌ها بازبینی شود.

عباس زاده مشکینی ادامه داد: در بین کشورهایی که با آنها روابط اقتصادی داریم، همسایگان از اولویت استراتژیک برخوردارند که باید دیپلماسی فعالی را در این حوزه آغاز کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان فلسفه دیپلماسی سیاسی را منجر شدن به برقراری روابط اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: مناسبات سیاسی با هدف بلندمدت دستیابی به روابط اقتصادی و منافعی در این حوزه است که باید از اولویت های وزارت خارجه باشد.

 

  • منبع خبر : خانه ملت