نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو گفت: تهدید رسانه ها و محدود کردن انتقادها نه تنها خلاف نص صریح قانون اساسی و آزادی های مشروع بوده بلکه با اصل مراقبت‌های مربوط به کرونا هم مغایرت دارد.

به گزارش مجلس و آذربایجان، محمد حسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در واکنش به احضار برخی خبرنگاران و فعالان فضای مجازی استان به مراجع قضایی اظهار کرد: تهدید رسانه ها و محدود کردن انتقادها نه تنها خلاف نص صریح قانون اساسی و آزادی های مشروع بوده بلکه با اصل مراقبت‌های مربوط به کرونا هم مغایرت دارد.

محمدحسین فرهنگی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار آناج و در واکنش به احضار برخی خبرنگاران استان به مراجع قضایی گفت: به نظر می رسد که برخی مسؤولان استانی، مراقبت های اجتماعی و بهداشتی مقابله با کرونا را با فشار بر رسانه ها پیگیری می کنند و روش هایی را اتخاذ کرده‌اند که صحیح و قانونی به نظر نمی رسد.

این نماینده مردم افزود: برخی سخت‌گیری ها از جمله جلوگیری از نشر اکاذیب لازم است ولی محدود کردن و تهدید رسانه ها و محدود کردن انتقادها نه تنها خلاف نص صریح قانون اساسی و سایر قوانین و آزادی های مشروع بوده و مخالف مصالح نظام جمهوری اسلامی است و با اصل مراقبتهای مربوط به کرونا هم مغایرت دارد.

فرهنگی خاطرنشان ساخت: در سایه همین انتقادها است که نقاط ضعف معلوم می شود و تدابیر مناسب و بعضا سرعت عمل مورد نیاز به دست می آید.