مجلس و آذربایجان، سرویس سیاسی: دکتر مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: روزهای آخر سال با مشكل و معضلی به نام كرونا دست به گريبان هستيم؛ مشكلی كه امروز همه جهان و جهانيان را درگير خود ساخته اما از همان روز نخست كه نخستين موارد اثبات شده ابتلای شهروندان […]

مجلس و آذربایجان، سرویس سیاسی: دکتر مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:

روزهای آخر سال با مشكل و معضلی به نام كرونا دست به گريبان هستيم؛ مشكلی كه امروز همه جهان و جهانيان را درگير خود ساخته اما از همان روز نخست كه نخستين موارد اثبات شده ابتلای شهروندان ايرانی به ويروس كرونا اعلام شد، صحبت بر سر قاطعيت در مسير مقابله با اين ويروس ناخوانده بود.

همان روزهای اول در جلساتی كه داشتيم و حتی در جلسه هيات رييسه مجلس صحبت و تاكيد كردم كه اگر جای حاكميت بودم، قم را قرنطينه كرده و حتی با استفاده از قدرت قهريه و نظامی منطقه را قرق و فرمان منع رفت‌وآمد صادر می‌كردم اما به هر دليلی اين اتفاق نيفتاد. لازم بود از همان روزهای نخست، تمامی شهروندان ايرانی خانه‌به‌خانه و نفربه‌نفر مورد ارزيابی و رصد قرار گرفته و اگر مورد مشكوكی شناسایی شد، تحت نظر و تحت درمان در شرايط قرنطينه قرار بگيرند.

يكی از موضوعات ديگری كه بحث زيادی در مورد آن مطرح شد، مساله ستاد مقابله با كرونا، نحوه فعاليت اين ستاد و البته مديريت و رياست بر آن بود. چنان‌ كه مطرح شد رييس دولت بايد هر روز در جلسات اين ستاد حضور داشته باشد و اوضاع را شخصا كنترل و برای مقابله با آن دستورات لازم را صادر كند؛ چرا كه طبيعتا اينكه وزير بهداشت مسووليت ستاد را برعهده داشته باشد كه برای هر تصميمی مجبور شود، نامه‌نگاری كند آن ‌هم اگر كسی به نامه او توجهی كند، خود از ضرباهنگ مقابله با اين ويروس مسری و سريع می‌كاهد. هر چند در اين ميان صحبت از اختيارات به ميان آمد و اينكه برخی نهادها و سازمان‌ها زير نظر رياست ‌جمهوری نيستند اما نمی‌توان ناديده گرفت كه در درجه نخست، اختيارات رييس‌جمهوری در مقايسه با وزير به‌ مراتب بيشتر است و مضاف بر آنكه اين مقابله با «كوويد ۱۹» تنها نبايد به دولت ختم شود؛ بلكه نياز است نيروهاس نظامی و قوه قضاييه هم به ميدان بيايند؛ وگرنه مملكت با مشكل بزرگی مواجه خواهد شد كه به اين سادگی‌ها قابل حل و رفع و رجوع نخواهد بود.

در اين ميان واقعيت آن است كه اگر امروز در كمال تاسف اخبار ضد و نقيض و بعضا دروغ، امكان مانور پيدا می‌كنند، به اين دليل است كه همه اركان كشور با قدرت به ميدان نيامده‌اند. چه اگر آنها با قدرت وارد ميدان شوند، اين حواشی هم از بين خواهد رفت. نكته مهم ديگر آن است كه به هر تفسير انتخاب و اتخاذ سياست نادرست ممكن نيست ما را به نقطه مطلوبی برساند و حتی اگر اين سياست غلط را به نحو صحيح و دقيق انجام دهيم، تغييری در وضعيت موجود ايجاد نمی‌شود.

امروز نوبت آن است كه همه اركان سياسي با تمام توان و تحت يك فرماندهي وارد ميدان شوند؛ در غير اين صورت نمي‌توان انتظار داشت اتفاق خوبي رخ دهد. در اين ميان مساله اعتماد عمومي و موضوع جدي گرفتن توصيه‌ها و پرهيز از اخبار نادرست نيز بسيار حائز اهميت است اما واقع امر آن است كه امروز وقت پرداختن به اين موضوعات نيست. شرايط به ‌گونه‌اي نيست كه كار با توصيه پيش رود، بلكه بيش از هر چيز به قاطعيت نياز داريم. امروز بايد رصد را خانه به خانه انجام دهيم و با تمام توان فعال شويم. بايد مردم را در اين روند از بين بردن كرونا مشاركت دهيم تا در صحنه باشند. چه ‌بسا شرايط امروز حساس‌تر از شرايط كشور در دوران جنگ تحميلي باشد. بنابراين شايد امروز مهم‌ترين پيام به مردم و كشور اين است كه توصيه‌ها را جدي بگيريم و در خانه بمانيم؛ اگر اين اتفاق رخ بدهد، عيد ما عيد خواهد بود؛ و گرنه اين ويروسي كه با ميكروسكوپ هم مشكل مي‌توان آن را ديد، عيد ما را به عزا تبديل خواهد كرد.

  • منبع خبر : روزنامه اعتماد