عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید علیرغم در نظر گرفتن فرمول‌های ویژه اما مصرف کنندگان واقعی نمی توانند در طرح های پیش فروش خودرو ثبت نام کنند، زیرا برخی با استفاده از رانت و اطلاعاتِ به روز اقوام و بستگان خود را در این طرح ها ثبت نام می کنند.

به گزارش مجلس و آذربایجان، ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تاثیر طرح‌های پیش فروش بر قیمت خودرو، گفت: اگرچه طرح های پیش فروش خودرو می‌تواند به عنوان مُسکن و به صورت موقت از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند اما درمان قطعی حل مشکلات این حوزه نیست.

مصرف کنندگان واقعی نمی تواند در طرح های پیش فروش ثبت نام کرد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: علیرغم در نظر گرفتن فرمول‌های ویژه اما مصرف کنندگان واقعی نمی توانند در طرح های پیش فروش خودرو ثبت نام کنند، زیرا برخی با استفاده از رانت و اطلاعاتِ به روز اقوام و بستگان خود را در این طرح ها ثبت نام می کنند.

خودروسازان کنترل خود بر نحوه اجرای طرح های پیش فروش خودرو را افزایش دهند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است خودروسازان باید کنترل خود را بر نحوه اجرای طرح های پیش فروش خودرو افزایش دهند تا اتهامات وارد شده به این شرکت ها کاهش یابد.

وی با بیان اینکه سوداگران از وضعیت بازار خودرو و تیراژ تولید آنها آگاه هستند، به همین دلیل با کاهش عرضه به راحتی قیمت‌ها را در بازار افزایش می‌دهند، ادامه داد: با افزایش تولید قطعه سازان، تیراژ تولید خودروسازان نیز بیشتر می‌شود در نتیجه عرضه به بازار افزایش یافته و از گرانی ها جلوگیری می‌شود.

 

  • منبع خبر : خانه ملت