نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس گفت: در این شرائط بحرانی وقت احتکار نیست این جنایت است زیرا با جان و سلامت مردم بازی می کنید.

به گزارش مجلس و آذربایجان، بشیر خالقی عضو کمیسیون بهداشت ودرمان دوره نهم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در رابطه با این که مجلس چه راهکارهایی را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به دولت ارائه داده است ، اظهارداشت: جلساتی متعدد مرکب از نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت و درمان تشکیل و تصمیماتی گرفته شد.

وی در ادامه تصریح کرد: این ویروس از نظر پراکندگی، توسعه و شدت مرز نمی شناسد نه دارویی و نه واکسنی دارد پس بنابراین مردم مواظب سلامت خود باشند و توصیه های بهداشتی را رعایت نمایند از ماسک استفاده کرده و دستان خود را بشویند.

خالقی در مورد مسافرت رفتن مردم در این ایام، اشاره کرد: هنوز یک عده از افراد این ماجرا را جدی نگرفته اند و تا دولت تعطیل کرد به مسافرت رفتند خواهش بنده این است که تا نابودی کامل این ویروس منحوس در خانه ها بمانند و حافظ سلامت خود و دیگران باشند. اخبار نشان داد که کل جاده های چالوس از ماشین پرشده است زمانی که مردم همکاری نکند خطر این بیماری بیشتر می شود و فرآیند نابودی آن به تعویق می افتد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص اینکه آیا راهنمایی رانندگی در شهر شما جاده ها را بسته است، بیان داشت: راه ورودی حیران به اردبیل و اسالم با خلخال بسته شده است.

وی در مورد اینکه چه صحبتی به محتکران ماسک و مواد ضد عفونی کننده دارید، گفت: در این شرائط بحرانی وقت احتکار نیست این جنایت است زیرا با جان و سلامت مردم بازی می کنید.

خالقی در رابطه با اینکه چه پیامی در مورد تعطیلی هتل ها به دولت دارید، افزود: دولت تعدادی از هتل ها را تعطیل نکند و آن ها را اختصاص دهد به بیمارانی که کرونا مثبت داشته، بعد از مرخصی از بیمارستان و بهبودی از این بیماری در هتل رفته و مدتی هم آنجا سپری کنند و سپس به آغوش خانواده باز گردند.

  • منبع خبر : تهران پرس