بررسی آمارها نشان می‌دهد؛ میزان مشارکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در بخش مرکزی شهرستان ورزقان، ۱۷۵ درصد بوده که در نوع خود بسیار عجیب و غریب است.

به گزارش مجلس و آذربایجان، براساس سرشماری سال ۹۵ مرکز آمار ایران، جمعیت بخش مرکزی ورزقان ۳۵۷۵۷ نفر است که از این تعداد، ۲۴۳۲۲ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات مجلس یازدهم بودند.

این درحالیست که در انتخابات جمعه گذشته، در مجموع ۳۶۰۹۳ رای در بخش مرکزی ورزقان (اوزومدیل) به صندوق‌ها ریخته شد که با یک محاسبه سرانگشتی مشخص می شود آرای خارج شده از صندوق ها، ۱۱۷۷۱ رای بیش از تعداد واجدین شرایط این بخش می‌باشد.

اگر بالاترین میزان مشارکت ممکن را ۸۵ درصد در نظر بگیریم، در اینصورت بایستی چیزی در حدود ۲۰۷۰۰ رای از صندوق های بخش مرکزی خارج می‌شد که بر این اساس نیز، ۱۵۳۹۳ رای بیش از تعداد واجدین شرایط است.

با بررسی ریز درصد مشارکت در بخش مرکزی، به نکات جالبی برمی‌خوریم. به عنوان مثال میزان مشارکت در چهار صندوق “سردارکندی و نصیرآباد جدید”، “سغندل و نصیرآباد قدیم”، “آقابابا فرامرزی” و “تازه‌کند بکرآباد و بجوشین” به ترتیب ۸۸۸، ۷۸۴، ۴۹۲و ۴۱۱ درصد است. مجموع جمعیت روستاهای این چهار صندوق ۶۵۵ نفر است که از این تعداد ۴۳۳ نفر واجد شرایط رای دادن بوده‌اند. اما تعداد آرایی که از این چهار صندوق بیرون آمده، ۲۵۴۶ رای است، یعنی ۲۱۱۳ رای بیشتر از تعداد واجدین شرایط.

حال سوال اینجاست این حجم آرای مازاد بیرون آمده از صندوق‌ها، چگونه و توسط چه کسی وارد شهرستان شده‌اند؟ آیا به این عمل، چیزی غیر از “هجوم سازمان‌یافته آرای وارداتی” می‌توان نام نهاد؟