وزیر نفت در مراسم افتتاح پروژه اتصال پتروشیمی تبریز به خط لوله اتیلن غرب اظهار کرد: پروژه خط لوله اتیلن اقتصاد پتروشیمی تبریز را دگرگون می کند که این موضوع تنها برای پتروشیمی تبریز نیست بلکه برای کل ایران است.

به گزارش مجلس و آذربایحان، بیژن زنگنه در مراسم افتتاح پروژه اتصال پتروشیمی تبریز به خط لوله اتیلن غرب اظهار کرد: پروژه خط لوله اتیلن اقتصاد پتروشیمی تبریز را دگرگون می کند که این موضوع تنها برای پتروشیمی تبریز نیست بلکه برای کل ایران است.

همچنین دکتر درفشی مدیرعامل پتروشیمی تبریز در این مراسم، سخنرانی کرده و گفت: دکتر پزشکیان نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح اتصال پتروشیمی تبریز به خط اتیلن غرب و افتتاح پروژه طراحی و ساخت مخزن چهارم ذخیره نفتا حضور پیدا کرد و از بخشهای مربوطه بازدید بعمل آورد.

وی افزود: دکتر پزشکیان نقش بسزایی در تصویب پروژه خط لوله اتیلن میاندوآب- تبریز داشت و در تمامی مراحل انجام این پروژه حامی پتروشیمی تبریز بوده است.

دکتر درفشی گفت: صنایع تکمیلی مرتبط با خوراک اتیلن از جمله واحد پلی اتیلن سنگین (HDPE) به ظرفیت ۳۱۰هزار تن در سال فعال گردد و قول مساعد جهت صدور دستور پیگیری تامین منابع مالی آنرا اعلام فرمود.

وی در ادامه افزود: در زمینه صنایع تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی مطالعات اولیه فنی و اقتصادی جهت طرح در سطح وزیر محترم صنایع و وزارت نفت مساعدت لازم بعمل آورده و جلساتی با وزرای ذکر شده برگزار خواهد کرد.