ائتلاف با پسوند رجال جهان‌شهر تبریز واقعا عبارت سنگین و گل‌درشتی است که بی‌رودربایستی این پیراهن به تن همه کاندیداهای حاضر گشاد است

مجلس و آذربایجان، سرویس سیاسی: من کاری به مدل تبلیغات انتخاباتی کاندیداها و حامیان‌شان ندارم. ولی معتقدم که در روز قیامت حتی در مورد ظلم به واژه‌ها و کلمات نیز پاسخگو خواهیم بود.

اعتماد به نفس هم حدی دارد. ائتلاف با پسوند رجال جهان‌شهر تبریز واقعا عبارت سنگین و گل‌درشتی است که بی‌رودربایستی این پیراهن به تن همه کاندیداهای حاضر گشاد است.

به روح اموات‌تان قسم می‌دهم؛ بی‌زحمت تن میرزا محمدعلی تربیت، حاج حسن رشدیه، حاج محمد نخجوانی و… را در قبر نلرزانید.

 

  • نویسنده : فرهاد باغشمال