عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: با اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی تامین اجتماعی به وزارت بهداشت و تسویه حساب کامل طی دو هفته آینده وضعیت تامین دارو بهبود می‌یابد.

به گزارش مجلس و آذربایجان، همایون هاشمی، با ابراز خرسندی از پرداخت صدرصد بدهی سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی دو هفته آینده، گفت: سازمان برنامه و بودجه ۵ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت مطالبات وزارت بهداشت با اولویت شرکت‌های پخش دارو اختصاص داد و با این مبلغ برای نخستین بار بدهی سازمان به طور کامل تسویه می‌شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: با این اقدام سرمایه در گردش در راستای تامین دارو و تجهیزات پزشکی به کار می‌رود.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود پرداخت بدهی‌ها به طور مستمر باشد زیرا اگر مستمر نباشد رقم بدهی‌ها سرسام‌آور می‌شود؛ بارها پیشنهاد شده پول‌هایی که به طور مستقیم در ردیف تخصصی سازمان غذا و دارو قرار می‌گیرد و همچنین پول‌های وزارت بهداشت نشان‌دار شود تا وقتی به دانشگاه‌ها ابلاغ می‌شود مداخلاتی در آنها صورت نگیرد و پولی که برای توسعه و پرداخت و دیون مطالبات داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش اختصاص می‌یابد به طور مستقیم به آنها پرداخت شود و هیات امنا یا دانشگاه‌ها مداخله غیرمسئولانه در آنها نکنند.

هاشمی یادآور شد: مطالبات شرکت‌های پخش دارو و داروخانه‌ها از بیمه‌ها زنجیره معیوبی را ایجاد کرده و روز به روز به عمق بدهی‌ها افزوده می‌شود؛ مطالبات شرکت‌های پخش دارو از وزارت بهداشت بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است و عمده سرمایه در گردش آنها را با مشکل مواجه کرده است.

رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس شورای اسلامی گفت: سال گذشته ۵۰۰ میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به منظور جبران عقب‌ماندگی‌ها اختصاص یافت؛ انتظار می‌رود بدهی تامین اجتماعی به وزارت بهداشت در زمان مقرر پرداخت شود تا چرخه تامین دارو با مشکل مواجه نشود.

  • منبع خبر : ملت